Extender je mladá, rychle se rozvíjející komunikační a poradenská agentura, která vznikla v roce 2006.  Máme k dispozici vše od vlastního call centra po produkční tým, který zorganizuje jakoukoliv akci kdekoliv na světě.

V současné době se specializujeme na to, abychom s pomocí nejmodernějších technologií a způsobů práce nabídli našim klientům nejkvalitnější služby v oblasti, kterou nazýváme po britském vzoru „Making brands famous“. Pomáháme uvádět na trh, podporujeme nadlinkovými, podlinkovými i guerilla marketingovými postupy klienty a jejich značky z oblasti bankovnictví, realit, farmacie, spotřebního zboží, oděvů i celebrit.

Stáli jsme u vzniku Komory Public Relations – nové nezávislé profesní asociace PR agentur v roce 2004. Dnes pomáháme organizovat její činnost. Komora PR spolupořádá nebo zaštiťuje například soutěže Firemní médium roku nebo Tiskový mluvčí roku

Agentura spolupracuje při praktických seminářích s Vyšší odbornou školou managementu v Praze a Vyšší odbornou školou publicistiky v Praze. Její členové pravidelně přednášejí na Fakultě multimediálních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Jiří Chvojka
Ředitel agentury. Public relations a reklama.
jiri.chvojka(at)extender.cz