Řešení a celková komunikační strategie

Metody a prostředky externí komunikace použité při implementaci a rozvoji stanovené strategie.

Externí komunikace

Analýzy, strategie, monitoring
•Detailní analýza pozice firmy na trhu v ČR a zahraničí
•Stanovení detailní strategie komunikačního působení
•Monitoring médií
•Analýza monitoringu
•Návrh mediálního postupu v návaznosti na analýzu monitoringu

Přímá práce s novináři
•Pravidelné setkávání s novináři
•Tiskové konference
•Neformální skupinová setkání s novináři
•Neformální individuální setkání s novináři
•Cílené umisťování informací ve vhodně zvolených médiích
•Podpůrné akce pro novináře – tématické akce, semináře, zájezdy
•Pravidelné informování novinářů o klientovi formou tiskových zpráv

Příprava textů a odborných materiálů
•Příprava a distribuce tiskových zpráv
•Příprava a distribuce newsletteru
•Příprava dalších textů pro novináře (studie, tématické články z médií, nepublikované texty o klientovi, odborné texty, případové studie atd.)
•Příprava katalogů, firemních výročních zpráv

Příprava www komunikace
•Kompletní grafické, systémové a obsahové služby
•Guerilla kampaň na Internetu
•Netradiční služby při zviditelnění prezentace klienta

Příprava dalších komunikačních kanálů
•Příprava call centra a vyškolení obsluhy
•Kompletní personální i technické zabezpečení call centra
•Zřízení a provoz Zelené linky
•Správa obsahu a odpovědi na všechny typy dotazů (mail, telefony, faxy…)

Interní komunikace
•Příprava strategie a nástrojů interní komunikace
•Kompletní příprava veškerých informačních výstupů
•Firemní školení – odborná i mediální
•Team building
•Redakční a editační práce
•Projektové zpracování interní komunikace
•Strategické konzultace

Public Affairs
•Příprava strategie a filosofie na základě identifikovaných cílů společnosti
•Monitorování událostí a informací v politické a legislativní oblasti
•Upozorňování na hrozby a příležitosti
•Systém včasného varování
•Příprava argumentářů, návrhy a realizace strategií
•Shromažďování informací
•Strategické konzultace
•Identifikace klíčových hráčů, podpora opinion leaders a decision makers
•Osobní jednání a schůzky s vybranými opinion makery

Produkční a reklamní činnosti
•Příprava a kompletní produkce všech typů firemních a společenských událostí
•Kreativní část kampaně (agentura úzce spolupracuje s předními kreativními a designérskými studii)
•Mediaplanning
•Audity a vyhodnocování kampaní